Sunday, April 3, 2016

ลูกชายคนโต มือกีตาร์ เข้ารอบการแข่งขันประกวดร้องเพลงของจุฬาฯ


ลูกชายคนโต ชอบเล่นกีตาร์ และ ร้องเพลง


ได้เข้ารอบการแข่งขัน เหลือ 8 ทีมสุดท้ายของการประกวดร้องเพลงของจุฬาฯ

บรรยายกาศตอนเข้ารอบ 18 ทีม
 






















































ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุ้มค่า และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ดีๆ นะ